Kitaplar

 
1.Çuhadaroğlu, F., (Editor) Ergenlik Döneminde Beslenme ve Yeme Bozuklukları
Ayrıntı Matbaası, Ankara, (1997)
 
2.Aslan D, Çuhadaroğlu F,Elçin M, Kandemir N, Karaduman A, Önderoğlu S, Özvarış
ŞB,Şekerel B. Probleme Dayalı Öğrenim Oturumları Hazırlama ve Uygulama Rehberi.
Aksay Matbaacılık, Ankara, 2001
 
3.Çuhadaroğlu, F., Saynur, S., Kılıç, E., Şenol, S., Rugancı, N., Öncü, B., Hoşgör, A., Işıklı, S., Avcı, A. ‘Ergen ve Ruhsal Sorunları: Durum Saptama Çalışması’. TUBA Yayınları, Ankara (2003)
 
4.Çuhadaroğlu F, Coşkun A, İşeri E, Miral S, Motavallı N, Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F .(eds) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara (2008)
5.Çuhadaroğlu Çetin F. (ed) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı,(Child and Adolescent Mental
Health) Çocuk Sağlığı Yayınları, RNE Matbaası, Ankara, 2011.
 
 
İngilizce Kitaplarda Kitap Bölümleri
 
1.Çuhadaroğlu, F., ‘Psychosocial Development in Adolescence’ .In Adolescence and Adolescent Reproductive Health, International Children’s Center Publication, Meteksan, Ankara (2003).
 
2.Çuhadaroğlu, F., Pehlivantürk B., ‘Common Psychiatric Disorders in Adolescence’, .In
Adolescence and Adolescent Rreproductive Health. International Children’s Center
Publication, Meteksan, Ankara (2003).
 
3.Çuhadaroğlu F, ‘Violence and Youth’. In Political Violence , Organized Crimes, Terrorism and Youth, D. Ulusoy (ed), NATO yayınları, IOS Press, Netherlands, 2008
 
4.Hamilton J, Çetin FÇ, ‘Evidence Based Approaches in Child Mental Health’, in
‘IACAPAP E- Book on Child Mental Health, Joseph Rey (ed), 2012 .
http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health.
 
 
 
 
Türkçe Kitaplarda Kitap Bölümleri
1. Çuhadaroğlu, F., ‘Factitous Disorder ’. Çocuk Psikiyatrisinde Konsültasyon-Liyezon içinde(in Consultation-Liason in Child Psychiatry), yayın sorumlusu E.Kerimoğlu, Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara (1994).
 
2. Çuhadaroğlu, F., ‘A Family Treated by Integrated Family Therapy’ Aile Tedavileri içinde (in Family Therapies), yayın sorumlusu E. Kerimoğlu. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara (1996).
 
3. Çuhadaroğlu, F.,'Yeme Bozukluklarında Kendilik Gelişimi Özellikleri'. (Self Psychological
Characteristics of Eating Disorders) Ergenlik Döneminde Beslenme ve Yeme Bozuklukları
içinde, F Çuhadaroğlu (ed.).Ayrıntı Matbaası, Ankara,48-53 (1997).
4. Çuhadaroğlu, F., 'Çocuklarda Öğrenme Bozuklukları'. (Learning Disorders in Children Psikiyatri Ders Kitabı içinde (in Textbook of Psychiatry), E. Köroğlu (ed.). Hekimler Yayın Birliği, Ankara, ss:1057-1064 (1998).
5.Çuhadaroğlu, F., ‘Anoreksiya Nervoza’. Pediatrinin Psikososyal Yönleri içinde (in Psychosocial
Aspects of Pediatrics), A.Ekşi (ed.) (1999).
 
6.Çuhadaroğlu, F.,'Ergenlik Döneminde Ruhsal Gelişim ve Sorunlar'. T.C. Sağlık Bakanlığı Aile
Sağlığı Programı Ergen Sağlığı El Kitabı içinde C Turaman (ed.).T.C. Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Basımevi, Ankara (1998).
 
7. Çuhadaroğlu, F., ‘Ergenlikte Psikososyal Gelişim’. Adolesan Sağlığı içinde , T.C. Sağlık
Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Basımevi, Ankara (2002).
 
8. Çuhadaroğlu, F. ‘Ergenlikte Depresyon’ ‘Ergen Sağlığı’ içinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Basımevi, Ankara
(2004).
 
9. Çuhadaroğlu F. ‘Kendilik (Self) Psikolojisi Gelişimi’. Güncel Klinik Psikiyatri içinde: E.Işık, E Taner, U Işık (ed). Golden Print Matbaası, İstanbul, s:23-28, 2008.
 
10. Çuhadaroğlu Çetin F. ‘Kendilik Psikolojisi Kuramı’, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde, F. Çuhadaroğlu Çetin ve ark. (ed). Hekimler Yayın Birliği , Ankara, s: 122-128, 2008.
 
11. Çuhadaroğlu Çetin F, Tüzün Z ‘Ergenlerin Psikiyatrik ve Psikoloji Değerlendirmesi’ Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde, F. Çuhadaroğlu Çetin ve ark. (ed). Hekimler Yayın Birliği , Ankara, s: 174-185, 2008.
 
12. Çuhadaroğlu Çetin F. ‘Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları’. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde, Çuhadaroğlu Çetin F ve ark. (ed). Hekimler Yayın Birliği , Ankara, s:854-861, 2008.
 
13. Çuhadaroğlu F. ‘Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı’Bölümü Editörü, Temel Pediyatri içinde, T.Kutluk ve ark (ed.), Meteksan Matbaası, Ankara, 2009
 
14. Çetin FÇ. ‘Ergenlerde Benlik Saygısı’,Türkiye’de Gençlik içinde, Dereboy F. ve ark. (ed.), Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara,2011.
 
 
 
Çeviriler
Çuhadaroğlu, F., "Psychosocial Aspects of Pediatrics and Psychiatric Disorders". Çeviri, ‘Çocuk Hastalıkları Tanı ve Tedavi’ (Current Pediatric Diagnosis and Treatment) içinde. Çeviri editörü F. Sarıalioğlu. Bölüm 25. Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, s:929-983 (1991).
 
Öztürk, M.O., Uluğ, B., Çuhadaroğlu, F., Rezaki, M., Kaplan ,İ.: ICD-10: Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırması’,(Two chapters in ICD-10) çeviri editörleri M.O.Öztürk ve B.Uluğ. Medikomat Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, s:220-245 (1993).